ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.  
ವಿಷಯ
ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ   ಡೌನಲೋಡ್
1 ರಾಜ್ಯದ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ & ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರತಿ 1-3-2017 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಸರ್ಕಾರ  1.1mb   ವೀಕ್ಷಣೆ 
2 ಜೈವಿಕ  ಗೊಬ್ಬರ  ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ  ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 2019-20. 16-04-2019 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 100kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
3 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ  ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ & ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 28-04-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 140kb ವೀಕ್ಷಣೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-05-2020 03:57 PM ಅನುಮೋದಕರು: seedsjda