ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ  ಡೌನಲೋಡ್
14  2019-20ನೇ  ಸಾಲಿನ  ಆಯವ್ಯಯ  ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ  ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುವ  "ರೈತಸಿರಿ"  ಹೊಸ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ  ಯೋಜನೆ.  (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃ.ಇ 45 ಕೃಯೋಕಾ 2019,  ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:17-07-2019). 17-07-2019 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 5.66MB ವೀಕ್ಷಣೆ
13  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು“ ರೈತಸಿರಿ” ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 2019-20. 30-05-2019  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 34 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
12 ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. 2019-20. 19-03-2019 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  1.20MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
11 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ  2019-20 ನೇ  ಸಾಲಿನ  ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ  ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ  ಹೊಸ ಯೋಜನೆ    "ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಶೂನ್ಯ  ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ  ಕೃಷಿ  ಉತ್ಪನ್ನಗಳ  ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ವರ್ಗೀಕರಣ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ"  ನೀಡುವ  ಯೋಜನೆ.  (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃ.ಇ 46 ಕೃಯೋಕಾ 2019,  ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:12-07-2019). 12-07-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಣೆ 
10 ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಒದಗಿಸುವಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 2019-20.         ವೀಕ್ಷಣೆ 
9 ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. 2018-19.         ವೀಕ್ಷಣೆ 
8 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ "ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಸಹಜ ಕೃಷಿ" ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃ.ಇ 108  ಕೃಯೋಕಾ 2018,  ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:19-11-2018). 19-11-2018        ವೀಕ್ಷಣೆ 
7 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಸಹಜ ಕೃಷಿ" ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.(ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃ.ಇ 108  ಕೃಯೋಕಾ 2018,  ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:30-10-2018). 30-10-2018        ವೀಕ್ಷಣೆ 
6 2018-19ನೇ  ಸಾಲಿನ  ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ  ಘೋಷಿಸಿದ   ಸಾವಯವ  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ದೃಢೀಕರಣ  ಎಂಬ  ಹೊಸ  ಘಟಕಕ್ಕೆ  ಅನುಮೋದನೆ.  (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃ.ಇ 84  ಕೃಯೋಕಾ 2018(ಭಾ-1),  ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:03-10-2018). 03-10-2018        ವೀಕ್ಷಣೆ 
5 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ( Adoption of Organic Farming and Certification Progaramme)ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಟಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ  2018-19.         ವೀಕ್ಷಣೆ 
4  ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ.          ವೀಕ್ಷಣೆ 
3  ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು.         ವೀಕ್ಷಣೆ 
2  ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೈಪಿಡಿ.         ವೀಕ್ಷಣೆ 
1 ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸುಚಿಗಳು.         ವೀಕ್ಷಣೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-12-2019 01:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: organicjda