ಕೃಷಿ ನೀತಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ  ಮೂಲ ಗಾತ್ರ  ಡೌನಲೋಡ್ 
1 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೀತಿ 2015.   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  3.6mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
2 ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿ 2011.   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  579kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
3 ಕೃಷಿ ನೀತಿ 2006.   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  877kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
4 ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದು 2018-19.   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  480kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
5 ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದು 2017-18.   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  481kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
6 ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದು 2016-17.   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  468kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
7 ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದು 2015-16.   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  260kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-12-2019 04:01 PM ಅನುಮೋದಕರು: cdpaddl