ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

 ಕ್ರಮ ಸಂ.   ವಿನ್ಯಾಸಗಳು  ದಿನಾಂಕ   ಗಾತ್ರ  ಡೌನಲೋಡ್
 1 ಕೀಟನಾಶಕ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ರೈತರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು  26-12-2019  524kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
 2 ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ -ಕನ್ನಡ    21-03-2020  8.62mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
 3  ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ -ಇಂಗ್ಫ್ಲಿಷ್   21-03-2020  7.07 ವೀಕ್ಷಣೆ
4 ೨೦೨೦-೨೧ನೇ  ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  20-06-2020 13.01mb

ವೀಕ್ಷಣೆ -1 ವೀಕ್ಷಣೆ -2 ವೀಕ್ಷಣೆ -3

ವೀಕ್ಷಣೆ -4 ವೀಕ್ಷಣೆ -5

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-07-2020 12:35 PM ಅನುಮೋದಕರು: Additional Director of Agriculture (HRD)