ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು

 

ವಿಷಯ 
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ  2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ SCSP/TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ. ವೀಕ್ಷಣೆ  

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-12-2019 04:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: planningjda