ಎಂಪಿಕ್

 

ವಿಷಯ 
2019-20 ಎಂಪಿಕ್   ಏಪ್ರಿಲ್ -ಮೇ- ಜೂನ್  ವೀಕ್ಷಣೆ  
2019-20 ಜುಲೈ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ  
2019-20 ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ಅಕ್ಟೋಬರ್  ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ನವೆಂಬರ್ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ಜನವರಿ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-2 2019-20 ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-06-2020 12:37 PM ಅನುಮೋದಕರು: planningjda