ಎಂಪಿಕ್

 

ವಿಷಯ 
2019-20 ಎಂಪಿಕ್   ಏಪ್ರಿಲ್ -ಮೇ- ಜೂನ್  ವೀಕ್ಷಣೆ  
2019-20 ಜುಲೈ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ  
2019-20 ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ಅಕ್ಟೋಬರ್  ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ನವೆಂಬರ್ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ಜನವರಿ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20 ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಪಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-04-2020 03:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: planningjda