ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

 

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂ. ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ  ಡೌನಲೋಡ್
 1 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  06-08-2020 ಕನ್ನಡ    ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   3.0mb ವೀಕ್ಷಣೆ
 2 ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶ,1985ರನ್ವಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವಿಧ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು.  03-10-2016  ಆಂಗ್ಲ  ಸರ್ಕಾರ   5.0mb  ವೀಕ್ಷಣೆ
 3

ಅಧಿಸುಚಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ. 

  ಕನ್ನಡ    ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  1.0mb  ವೀಕ್ಷಣೆ
 4

ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ. 

 07-02-2017 ಕನ್ನಡ    ಪತ್ರಿಕೆ   768kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 5

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ. 

11-9-2014  ಕನ್ನಡ    ಪತ್ರಿಕೆ   211kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
6

ಕೆ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 27-04-2014ರಲ್ಲಿ(ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ)ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ. 

 27-04-2014 ಕನ್ನಡ     ಪತ್ರಿಕೆ   655kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
7

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಯೋಜನೆ(ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು,ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ನೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

  ಕನ್ನಡ     ಸರ್ಕಾರ   4.8mb ವೀಕ್ಷಣೆ  
8

ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ.

  ಕನ್ನಡ     ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   1.8mb  ವೀಕ್ಷಣೆ   

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-08-2020 12:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin