ಇಲಾಖಾ ಆಯವ್ಯಯ

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ  ಮೂಲ  ಗಾತ್ರ  ಡೌನಲೋಡ್ 
1  2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯವ್ಯಯ.   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  292kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
2 2019-20ನೇ ಚಾಲ್ತಿ ಯೋಜನೆ 02-04-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   30.7mb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
3 2019-20 1ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 23-04-2019  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   521kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
4 2019-20 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 08-08-2019   ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   525kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
 5  2019-20 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 25-10-2019   ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   2.09mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 


 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-12-2019 11:45 AM ಅನುಮೋದಕರು: cdpaddl