ಕೃಷಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ

 

 ಕ್ರಮ ಸಂ.   ವಿಷಯ   ದಿನಾಂಕ   ಭಾಷೆ   ಕಡತದ  ಮೂಲ   ಗಾತ್ರ   ಡೌನಲೋಡ್ 
 1  2019ರ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  27-12-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 348kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
2 2019ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 24-02-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.34mb ವೀಕ್ಷಣೆ 

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ  ಬೆಳೆ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ  ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ  ಗುರಿಗಳು.

07-04-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 38.3kb ವೀಕ್ಷಣೆ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-04-2020 02:03 PM ಅನುಮೋದಕರು: cdpaddl