ಮಣ್ಣು ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

   

 

 

ವಿಷಯ 
  2019-20ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಮಣ್ಣು  ಆರೋಗ್ಯ  ಚೀಟಿ ಮತ್ತು  ಆರೋಗ್ಯ  ನಿರ್ವಹಣೆ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ  ಅನುಷ್ಠಾನದ  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಸುಸ್ಥಿರ  ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಮಣ್ಣು ಅರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಂದ ಗ್ರಾಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ.   ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 66  ಕೃಮಸ  2015  ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:06-11-2015 ವೀಕ್ಷಣೆ
 ಮಣ್ಣು ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ .   ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 66  ಕೃಮಸ  2015  ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:06-11-2015 ವೀಕ್ಷಣೆ 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-11-2019 11:24 AM ಅನುಮೋದಕರು: seedsjda