ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂ. ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನಲೋಡ್
   1

2020-21ನೇ  ಕೃಷಿ  ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ, ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1.2mb ವೀಕ್ಷಣೆ
2

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ  ಮತ್ತು  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ  ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.

17-06-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 818KB ವೀಕ್ಷಣೆ
3

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ  ಮತ್ತು  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ  ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.

22-07-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 83KB ವೀಕ್ಷಣೆ
4

ಅಟಲ್  ಭೂಜಲ್  ಯೋಜನೆ  ಸರ್ಕಾರದ  ಆದೇಶ

 13-05-2020  ಆಂಗ್ಲ   ಸರ್ಕಾರ  3.9mb ವೀಕ್ಷಣೆ
5

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

11-12-2018 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 6.1mb ವೀಕ್ಷಣೆ
6

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

06-10-2018 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1.4mb ವೀಕ್ಷಣೆ 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-08-2020 12:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: fmmijda