ದರ ಕರಾರು

ಕ್ರಮ ಸಂ.

ವಿಷಯ 

ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ  ಡೌನಲೋಡ್
13

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   231kb ವೀಕ್ಷಣೆ
12

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಟಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ (ಕೆ.ಸಿ.ಡಿಸಿ) ವಿತರಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

17-07-2020  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  3.8mb  ವೀಕ್ಷಣೆ
11

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಕರಾರರು- ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆ.

20-06-2020   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  15.7mb  ವೀಕ್ಷಣೆ
10

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ & ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

28-04-2020  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   140kb ವೀಕ್ಷಣೆ

9

 ದರ ಕರಾರು - ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ 2019-20

  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ

8

 ದರ ಕರಾರು - ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ 2018-19

  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ      ವೀಕ್ಷಣೆ

7

 ದರ ಕರಾರು - ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ 2017-18   ಕರಾ:-1

   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ

6

 ದರ ಕರಾರು - ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ 2017-18   ಕರಾ:-2

  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ      ವೀಕ್ಷಣೆ

5

 ದರ ಕರಾರು - ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ 2017-18   ಕರಾ:-3

  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ

4

 ದರ ಕರಾರು - ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ 2017-18   ಕರಾ:-4

   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ

3

 ದರ ಕರಾರು - ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ 2016-17

   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ

2

 ದರ ಕರಾರು - ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ 2015-16   ಕರಾ:-1 

   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ

1

 ದರ ಕರಾರು - ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ 2015-16   ಕರಾ:-2

   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-08-2020 01:33 PM ಅನುಮೋದಕರು: seedsjda