ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

  

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ  ಮೂಲ  ಗಾತ್ರ  ಡೌನಲೋಡ್
1 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 2019-20   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  354mb ವೀಕ್ಷಣೆ
2 ೨೦೨೦-೨೧ನೇ  ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  20-06-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 13.01mb

ವೀಕ್ಷಣೆ -1  ವೀಕ್ಷಣೆ -2 ವೀಕ್ಷಣೆ -3

ವೀಕ್ಷಣೆ -4   ವೀಕ್ಷಣೆ -5

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-09-2020 04:24 PM ಅನುಮೋದಕರು: Additional Director of Agriculture (HRD)